jag är så stressad! Faktablad

är det stress eller ångest? livet kan vara stressande-du kan känna dig stressad över prestanda i skolan, traumatiska händelser (som en pandemi, en naturkatastrof eller…