vissa människor kallar duvor ”råttor av himlen.”Och med goda skäl: duvor är smutsiga fåglar som bär sjukdom och kan orsaka betydande skador på ditt hem eller företag.

om du har att göra med ett duvproblem är du förmodligen i slutet. Lyckligtvis är vårt team här för att hjälpa.

här på Smiths Pest Management, Vi är specialiserade på att tillhandahålla fågel kontrolltjänster för kommersiella och bostäder kunder i San Francisco Bay Area och Central Coast. Vi har hjälpt hundratals fastighetsägare att lösa duvproblem, och vi vet hur vi kan bli av med fåglarna snabbt och mänskligt.

i det här inlägget delar vi våra bästa tips för DIY fågelkontroll och när man ska ringa en professionell.

låt oss dyka in.

Varför är duvor ett Problem?

duvavfall

om du har duvor på din egendom måste du agera snabbt. Duvor kan orsaka dyra skador på en fastighet på kort tid.

faktum är att US Department of Agricultures Wildlife Services-filial anser att duvor är de allvarligaste fågelskadedjuren för mänskliga bostäder.

här är ett urval av de problem duvor kan orsaka:

  • sjukdom. Duva droppings bär sjukdomar, inklusive histoplasmos, kryptokockos och psittacosis. Dessa sjukdomar kan vara farliga eller livshotande för personer med vissa tillstånd, som astma eller försvagat immunsystem.
  • livsmedelskontaminering. På landsbygden eller jordbruksområden kan duvor förorena livsmedel avsedda för boskap och konsumtion.
  • halka och falla risk. Fågelskräp är mycket hala, vilket kan göra gångvägar, däck, verandor och andra områden farliga för fottrafik. Detta är problematiskt för både bostäder och kommersiella fastigheter.
  • frätande skador på byggnader. Duvavföring är mycket sur och kan orsaka skador på byggnader, sidospår, vegetation och landskapsarkitektur.
  • blockerade rännor och dränering. Närvaron av Duvbo i rännor eller nedrör kan orsaka vattenbackup, översvämning och annan skada.
  • brandrisk. När duvor bygger bon som blockerar skorstenar eller rökkanaler kan det leda till en allvarlig uppbyggnad av giftiga gaser och ökad brandrisk.

duvor reproducerar snabbt och genererar en koppling av 1-3 kycklingar med en inkubationsperiod på bara 18 dagar. Om du har ett duvproblem på din egendom är det viktigt att agera snabbt. Ju längre du väntar, desto mer sannolikt är din egendom att möta kostsamma reparationer eller oåterkalleliga skador.

hur man snabbt kan bli av med duvor & humant

 duvnät

duvnät

duvor kan vara ett mycket problematiskt skadedjur. Förutom att multiplicera snabbt och driva ut fördelaktiga fågelarter kan de vara exceptionellt svåra att bli av med.

lyckligtvis är det möjligt.

här är några av våra bästa tips för att bli av med duvor naturligt, oavsett var de bor.

hur man kan bli av med duvor på taket

att få duvor från taket kräver lite kreativitet, särskilt om ditt tak har platser eller takfot där fåglarna kan bo.

här är vad vi rekommenderar:

avskräckande medel

undrar hur man kan bli av med duvor utan att skada dem? Avskräckande som trådspolar, rostfria ståltrådar och spikar är alla lågprofiltillägg som kan förhindra att fåglar sitter på taket.

för bästa resultat, installera dem på en plan yta där duvor kan landa, inklusive tak droppkanter, blinkande, och lock.

fördelar: Enkel att installera, effektiv, icke-dödlig, lågprofil

nackdelar: dessa lösningar avskräcker bara duvor från att sitta på vissa ytor, men kommer inte att hålla dem borta från din egendom helt

nät

Nylon fågelnät kan vara effektivt för tak som har platser och takfot som är attraktiva för duvor.

hängde vertikalt längs sidospår av en byggnad, förhindrar fågelnät fåglar från att sitta på taket eller ytan av byggnaden. För duva kontroll, rekommenderar vi en 50mm (2″) gauge netto.

fördelar: Nylonnät smälter in i byggnadens sidospår för ett praktiskt taget osynligt utseende, icke-dödligt, effektivt för att förhindra att duvor stannar och sitter

nackdelar: tidskrävande att hänga och underhålla

hur man kan bli av med duvor på balkongen

att bli av med duvor i ett litet område som en balkong är möjligt med några proaktiva steg.

här är våra bästa tips:

nät

nät bildar en fysisk gräns som utesluter fåglar från din balkong. När hängde från taket ner till sidorna av balkongen, det tätar området bort från ytterligare duva intrång.

fördelar: låg profil, kommer inte att störa vyer, effektiv

nackdelar: tidskrävande att hänga och underhålla

avskräckande

trådar, gel repellanter, plast rovfåglar och duvspikar kan användas för att avskräcka duvor från att sitta på räcket på din balkong.

dessutom är avskräckande medel som ljudmaskiner (vi rekommenderar vindspel eller specialdesignade, rörelseaktiverade ljudenheter) och reflekterat ljus utmärkta sätt att hålla duvor utanför din balkong.

fördelar: låg kostnad, lätt att installera

nackdelar: dessa lösningar kan förlora sin effektivitet över tid och kommer att störa utseendet på din balkong

Hur bli av duvor i din trädgård

det bästa sättet att hålla duvor ur din trädgård är att identifiera sina högtrafikerade områden och sedan hantera dem på ett riktat sätt.

här är några tips vi rekommenderar:

fågelskrämmor

fågelskrämmor är en form av avskräckande som kan fungera så länge du införliva rörelse. Överväg att lägga till en fågelskräm i form av en hök och häng gamla cd-skivor från fågelns kropp. Ljuset och rörelsen kommer att skrämma duvor bort när de kommer till roost.

kom ihåg att flytta Fågelskrämman några veckor för att hålla duvorna gissande.

Fördelar: Lätt att installera, prisvärd, icke-dödlig, låg profil

nackdelar: Kan minska i effektivitet över tid, utesluter inte duvor eller fysiskt skydda frukt och grönsaker

nät

fågelnät längs skjul, takfot och takbjälkar kan skydda dina uthus från duvor och hindra dem från att ta skydd nära din trädgård.

dessutom lägger vissa människor fågelnät över upphöjda sängar eller runt grödor som de vill skydda.

fördelar: prisvärd, effektiv, förhindrar predation och roosting

nackdelar: Tidskrävande att hänga och underhålla, nät måste skapa en full tätning runt grödor för att vara effektiva

Duvsäkra matare

om du har fågelmatare i dina trädgårdar kan de locka skadedjur som duvor. För att hålla dessa fåglar borta, investera i duvsäkra fågelmatare, som har en bur runt mataren utformad för att släppa små fåglar igenom men för att stoppa duvor i deras spår. Andra matare är viktkänsliga och kommer att dumpa tyngre fåglar och skadedjur – som duvor och starar – off.

fördelar: Effektiv för att utesluta duvor från matare, hjälper till att minska matkällorna för duvor

nackdelar: kommer inte att utesluta eller ta bort duvor helt

Hur bli av med duvor på vinden

om du har duvor på vinden rekommenderar vi att du försöker med dessa metoder:

uteslutning

det första steget för att hålla duvor ur vinden är att identifiera hur de kommer in.

vi rekommenderar att du blockerar alla möjliga ingångar, inklusive ventilationsöppningar och sprickor i dina soffits eller takfot, med trådnät. Om möjligt, överväga att lägga till ett lager av nylon fågelnät för att täcka byggnadens sidospår.

fördelar: mycket effektiv, prisvärd, icke-dödlig, giftfri, minimal inverkan på byggnadens utseende

nackdelar: arbetsintensiv, kräver årlig underhåll

avskräckande medel

om du märker avföring och fjädrar koncentrerade i en viss del av vinden, placera avskräckande medel som trådspolar, spikar, gelkuddar eller plastugglor i takfoten ovanför den. Detta kommer att avskräcka duvor från att samlas där.

vi rekommenderar att du använder avskräckande medel på vinden som du inte behöver flytta ofta (som spikar eller trådspolar) eftersom de är en bättre långsiktig lösning.

fördelar: effektiv för att avskräcka duvor från att återvända, prisvärd, enkel att installera, icke-dödlig

nackdelar: Kommer inte att bli av med duvor, mest effektiva när de används tillsammans med uteslutningsmetoder

Hur bli av med duvor i din ladugård

 pigeon bird spike

pigeon bird spike

att bli av med duvor i ladan innebär att man använder många av samma taktik för att bli av med duvor på tak eller på vinden.

här är vad vi rekommenderar:

uteslutning

använd trådnät för att blockera alla potentiella ingångspunkter där duvor kan komma åt din ladugård. Vi rekommenderar också att du hänger långa plastremsor i ingången till din ladugård, ner till ungefär en fot ovanför golvet.

detta förhindrar att duvor flyger in men tillåter boskap, människor och maskiner att röra sig fritt.

fördelar: effektiv, prisvärd, icke-dödlig, säker för boskap och husdjur

nackdelar: arbetsintensiv, kräver löpande underhåll

avskräckande

spikar, insatser, gel avskräckande, och ljus och ljud kommer alla att arbeta för att avskräcka duvor från vanliga roosting områden och hålla dem från att komma tillbaka.

fördelar: Effektiv för att förhindra att duvor återvänder, prisvärd, enkel att installera, icke-dödlig

nackdelar: kommer inte att bli av med duvor, mest effektiva när de används tillsammans med uteslutningsmetoder

sanitet

duvor hyser ofta i lador eftersom lador ger enkel tillgång till favoritmatkällor som majs och spannmål.

öva god sanitet i din ladugård: säkra ditt djurfoder i plastkar med låslock eller stängda rum och ta bort alla befintliga livsmedelskällor som duvorna kan dra nytta av.

Håll skräp och gödsel bortskaffande platser borta från ladan eller uthus och se till att rensa upp spilld spannmål eller djurfoder omgående.

fördelar: kan vara effektiva när de används tillsammans med andra metoder, kommer också att avskräcka andra skadedjur (som råttor och möss) från att angripa din egendom

nackdelar: arbetsintensiv, kommer inte att eliminera duvor

Hur bli av med duvor i ditt lager

många av samma knep som arbetar för att få duvor ur lador och av tak kommer att arbeta för att hålla dem borta från lager.

här är vad vi rekommenderar:

uteslutning

förutom att lappa alla sprickor, luckor och ventiler som duvor kan använda för att komma in i ditt lager, rekommenderar vi att du överväger alternativa dörralternativ, som plastremsor, som hindrar duvor från att flyga in. Nylon fågelnät kan också vara effektivt för vissa lager.

fördelar: effektiv, prisvärd, låg effekt, kommer inte att störa funktionen hos ditt lager

nackdelar: Arbetskrävande att installera, kräver underhåll

avskräckande medel

skrämma enheter som blinkande lampor och rörelseaktiverat buller avskräckande medel är mycket effektiva på att hålla duvor ur lager. Koppla ihop dessa enheter med andra avskräckande medel som gelremsor eller spikar och placera dem i områden som duvorna gillar ofta.

fördelar: effektiv, särskilt i kombination med uteslutningsmetoder, prisvärd,enkel att installera

nackdelar: Fungerar bäst i kombination med andra metoder

hur man kan bli av med duvor under solpaneler

eftersom duvor älskar skydd och säkerhet solpanelsystem erbjuder, kan det vara komplicerat att bli av med duvor under solpaneler.

Vi rekommenderar följande:

nät

nät gör det omöjligt för duvorna att komma åt panelsystemet och kan skydda hela din array från fågelangrepp.

fördelar: Tunna nylonnät kommer inte att påverka utseendet på dina paneler, icke-dödliga, effektiva för att förhindra roosting, perching och skador på panelkomponenter

nackdelar: tidskrävande att hänga och underhålla

avskräckande medel

avskräckande medel som takspikar, plast rovdjur (vi rekommenderar modeller med svängbara huvuden eftersom de skapar rörelse) och ljus-och ljudenheter är beprövade metoder för att hålla duvor från att störa paneler.

placera dem på platser med hög trafik för att förhindra att duvor startar butiken.

fördelar: Effektiv vid avskräckande duvor, prisvärd, enkel att installera, icke-dödlig

nackdelar: kommer inte att bli av med duvor, mest effektiva när de används tillsammans med uteslutningsmetoder

sanitet & Panelreparation

ta bort alla uppenbara källor till mat som duvorna kan äta. Städa upp och förvara sällskapsdjur, investera i duvsäkra fågelmatare och förvara papperskorgen i tätt låsta Behållare.

även om detta inte tar bort duvor från dina solpaneler, kommer det att göra området mindre attraktivt för dem.

var noga med att underhålla dina solpaneler. Duvor är mer benägna att hysa i paneler som är trasiga eller komprometterade. Håll dina paneler i gott skick och fixa dem om de visar tecken på slitage.

fördelar: Effektiv, lätt att göra, förhindrar andra skadedjur

nackdelar: tar inte bort befintliga duvor

dödar ris duvor?

många tror att utfodring av ris till duvor kommer att döda dem. Enligt populär myt expanderar okokt ris inuti en fågelmage och dödar dem snabbt.

här är sanningen, men:

ris skadar inte duvor.

faktum är att duvor konsumerar spannmål precis som alla andra skadedjur och kommer att se ris som en potentiell matkälla. Med detta i åtanke rekommenderar vi starkt att man undviker ris eller gift som en DIY duva kontrollmetod.

Hur blir Skadedjursbekämpningsexperter av med duvor?

duva kontroll experter

pigeon control experts

om dina DIY-metoder inte har varit effektiva för att bli av med duvor, eller om du helt enkelt vill ha ett starkare tillvägagångssätt, är det dags att kontakta en fågelkontrollsexpert.

vi vet att duvkontroll kan vara ett komplicerat jobb, så vi följer ett beprövat system för att få dessa fåglar av din egendom.

här är vad du kan förvänta dig när du arbetar med oss:

fågelnät

som vi har beskrivit i tipsen ovan är fågelnät ett av de mest effektiva sätten att hålla duvor och andra fåglar från att stanna på din fastighet eller runt dina byggnader.

vårt team tar ett avancerat tillvägagångssätt för fågelnät-placerar tungt, ogenomträngligt nylonnät säkert runt de områden du vill skydda.

om du redan har fåglar i din byggnad, kommer nät att låta dem flyga ut, men inte återvända. Detta löser även de allvarligaste duvproblemen snabbt, fullständigt och mänskligt.

fågelspikar

vi avskräcker dödliga medel för avlägsnande av duvor. Istället använder vårt team fågelspikar (ofta i kombination med andra metoder, till exempel nät) för att avskräcka fåglar från att vila på ditt hem, tak eller uthus.

spikarna fäster vid din struktur och gör det obekvämt eller omöjligt för fåglar att landa i området. Medan spikarna inte kommer att skada en fågel som möter dem, orsakar de tillräckligt obehag för att avskräcka fåglarna från att återvända.

fågel avskräckande

om duvan problemet kvarstår, kan vårt team använda en av ett urval av fågel avskräckande för att hålla duvor utanför din egendom. Vi kommer att arbeta med dig för att ta en gemensam strategi för fågel borttagning, och se till att vi distribuerar den mest effektiva lösningen för din egendom och behov.

att hantera en duva Problem på ditt San Francisco Bay Area hem eller företag? Vi är här för att hjälpa!
duvor kan vara ett svårt skadedjur att bli av med, men du behöver inte leva med dem för alltid. Här på Smiths Pest Management hjälper vårt team bostads – och kommersiella kunder i norra Kalifornien – från Marin till Monterey-att hantera sina duvproblem en gång för alla.

redo att återta din egendom? Kontakta oss idag för att lära dig mer!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.